תאריך אמן עיר מקום
23/12/14 יובל דיין יובל דיין - ירושלים זאפה ירושלים במעבדה
שעה: 20:00.   משרד כרטיסים: 9080*.  / רכישת כרטיסים
23/12/14 גליקריה גליקריה - ירושלים זאפה ירושלים במעבדה
שעה: 20:00.   משרד כרטיסים: 9080*.  / רכישת כרטיסים
25/12/14 יובל דיין יובל דיין - להבות חביבה ברל’ה
שעה: 20:30.   משרד כרטיסים: 04-6369993/4.  / רכישת כרטיסים
01/01/15 מוקי מוקי - ירושלים זאפה ירושלים במעבדה
שעה: 20:30.   משרד כרטיסים: 9080*.  / רכישת כרטיסים
03/01/15 מתי כספי מתי כספי - תל אביב זאפה תל אביב
שעה: 11:00.   משרד כרטיסים: 9080*.  / רכישת כרטיסים
03/01/15 היהודים היהודים - תל אביב מועדון התיאטרון
שעה: 21:00.   משרד כרטיסים: 9066*.  / רכישת כרטיסים
08/01/15 לירן דנינו לירן דנינו - קיבוץ בית קשת רדיו בר
שעה: 20:30.   משרד כרטיסים: 04-6767077.  / רכישת כרטיסים
08/01/15 דיקלה דיקלה - תל אביב רדינג3
שעה: 21:00.   משרד כרטיסים: 9066*.  / רכישת כרטיסים
09/01/15 דיקלה דיקלה - תל אביב רדינג3
שעה: 14:00.   משרד כרטיסים: 9066*.  / רכישת כרטיסים
13/01/15 לירן דנינו לירן דנינו - הרצליה זאפה
שעה: 20:30.   משרד כרטיסים: 9080*.
15/01/15 יובל דיין יובל דיין - יהוד Gray
שעה: 20:00.   משרד כרטיסים: 03-6565222.  / רכישת כרטיסים
16/01/15 היהודים היהודים - חיפה אודיטוריום חיפה
שעה: 20:00.   משרד כרטיסים: 04-8338888.  / רכישת כרטיסים
16/01/15 פבלו רוזנברג פבלו רוזנברג - הרצליה זאפה
שעה: 21:00.   משרד כרטיסים: 9080*.  / רכישת כרטיסים
18/01/15 יובל דיין יובל דיין - פתח תקוה ג’מס
שעה: 20:00.   משרד כרטיסים: 03-9195367.
23/01/15 היהודים היהודים - יהוד Gray
שעה: 21:00.   משרד כרטיסים: 03-6565222.  / רכישת כרטיסים
29/01/15 היהודים היהודים - קיבוץ אפיקים דוריס בר
שעה: 21:00.   משרד כרטיסים: 072-265-7993.
03/02/15 שירי מימון שירי מימון - ירושלים זאפה ירושלים במעבדה
שעה: 20:00.   משרד כרטיסים: 9080*.  / רכישת כרטיסים
09/02/15 דיקלה דיקלה - ירושלים זאפה ירושלים במעבדה
שעה: 20:00.   משרד כרטיסים: 9080*.  / רכישת כרטיסים
11/02/15 לירן דנינו לירן דנינו - ירושלים זאפה ירושלים במעבדה
שעה: 20:00.   משרד כרטיסים: 9080*.  / רכישת כרטיסים
13/02/15 יובל דיין יובל דיין - ירושלים זאפה ירושלים במעבדה
שעה: 12:30.   משרד כרטיסים: 9080*.  / רכישת כרטיסים
21/02/15 לירן דנינו לירן דנינו - תל אביב רדינג3
שעה: 20:00.   משרד כרטיסים: 9066*.  / רכישת כרטיסים
28/02/15 מוקי מוקי - תל אביב היכל התרבות
שעה: 20:00.   משרד כרטיסים: 9066*.  / רכישת כרטיסים